Zoeken    
.
Snel reserveren?
T:
038 - 444 54 28 (ma-za)
Algemeen
Contact / Route
Prijslijsten downloads
Algemene voorwaarden
Vacatures en Stages
Consultant / advisering
Bijzondere events
Over ons
Links
Verkoop materiaal
Veiligheid/Milieu-certificering
Verzekering
Foto's
Advisering
Vadesto adviseert op verschillende niveau’s.


We onderscheiden dit globaal in:

ADVISERING in uw ACTIVITEITEN (meer gericht op het organiseren van een dagje uit)

ADVISERING in EVENEMENTEN (gericht op een grootschaliger en vaak samengestelde vorm van diverse activiteiten voor grotere organisaties)

ADVISERING in BRANCHE-0NTWIKKELING WERELDWIJD (gericht op partijen die aan de basis staan van een nieuwe bedrijfsmatige uitvoering van leisureplannen en -ontwikkeling)

ADVISERING in uw ACTIVITEITEN
Niet voor iedereen is het normaal een bedrijfsuitje, een familiedag of schooldag te organiseren. Wij helpen u daar graag bij. Rekening houdend met uw budget stellen we voor u een programma samen die aansluit bij uw groep en uw specifieke wensen. Het maakt niet uit of het gaat om alleen activiteiten of een combinatie met maaltijden, vergaderen of wat dan ook. Het gaat er Vadesto om dat u tevreden bent en/of uw doelstellingen worden gehaald. Neem rustig even contact op voor informatie. U zal zien dat u in de meeste gevallen direct al per telefoon antwoord krijgt op de meeste vragen.


ADVISERING in EVENEMENTEN
Het organiseren van bijv. een stads- dorp- of bedrijfsevenement is tegenwoordig niet altijd eenvoudig. VADESTO kan overheden, plaatselijke organisaties of bedrijven ondersteuning verlenen en adviseren in de gehele idee-ontwikkeling t/m de uitvoering of gedeelten daarvan. Elk evenement kan met een groot aantal disciplines te maken krijgen. Indien dit geen dagelijkse taak is, is het vaak moeilijk te overzien wat er voor nodig is om een evenement verantwoord en tijdig neer te zetten. Zaken als o.a. vergunningen, logistiek, veiligheid, milieuzaken enz. vragen ervaring en kennis van zaken. Neemt u rustig contact op indien u een partij zoekt die u daarin kan ondersteunen.

ADVISERING in BRANCHE-0NTWIKKELING WERELDWIJD
Naast het organiseren en zelf uitvoeren van allerlei soorten activiteiten gebruikt VADESTO de aanwezige kennis en ervaring opgedaan in ruim 40 jaar ook t.b.v. derden in binnen- en buitenland. VADESTO heeft zich met name toegelegd op praktisch gerichte advisering en ondersteuning van overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven en speciaal ook het geven van advies op het gebied van milieuvriendelijke en duurzame aspecten in recreatie en toerisme. In de afgelopen jaren is gewerkt aan plannen in o.a. Rusland, Finland, Litouwen, Oost-Duitsland, Hongarije, Afrika en Roemenië. In veel gevallen gaat het om het genereren of uitwerken van ideeën, het maken van toeristische masterplannen, het creeëren van produkten en markten, marketingideeën, management ondersteuning en advisering t.b.v. praktische uitvoeringen van plannen en projecten. Daarnaast wil VADESTO in sommige gevallen ook zelf geheel of gedeeltelijk uitvoering aan bepaalde plannen of projecten geven. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de directie van Vadesto.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | © Vadesto 2017
VADESTO is een wettig gedeponeerd merk en is geregistreerd bij het Benelux-Bureau (BBIE)...